Trần Khắc Anh

Bác sĩ chuyên khoa 1

Ngoại tổng quát
  • 36 năm kinh nghiệm
  • Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

Lịch làm việc Toàn thời gian