Trần Việt Hoa

Bác sĩ chuyên khoa 1

Sản phụ khoa
  • 34 năm kinh nghiệm
  • Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Lịch làm việc Toàn thời gian